Агрегати LAMPO Green с двойна помпа

Първата система в света с ДВОЙНА ПОМПА! Потопяемата моторно задвижвана помпа позволява водовземане от сондажи с малък размер (> 150 мм.) и с максимална дълбочина от 30 метра, осигурявайки 10-метрово налягане на водата излизаща на повърхността на помпата. Хоризонталната, моторно задвижвана помпа позволява водоизпомпване от реки/езера/ водохранилища или пък получава водата директно от потопяемата мото-задвижвана помпа. Тази помпа е свързана директно към VFD/ДПЧ (инвертор) група за управление, като има възможност за промяна на оборотите – по този начин се осигуряват различни дебити и налягания в зависимост от употребата ѝ.