Агроконсулт Метал ЕООД

Агроконсулт Метал ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0141-C01за
предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.077
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“.

Натиснете тук за да прегледате информацията в pdf.