Агроконсулт ЕООД

Агроконсулт ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0138-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Натиснете тук за да прегледате информацията в pdf.