Предимства

Lindsay е доказан партньор в областта на напояването, насочено към увеличаване на добивите. Чрез технология и надеждни продукти се създава индивидуално комплекснорешение за вашите полета.

Независимо дали са необходими помпени системи или индивидуални ъглови системи модерно управление или GPS позициониране, тук се предлагат продукти за всеки фермер и всяко поле. С богатия избор и възможности благодарение на Lindsay може да се проектират уникални системи, увеличаващи икономията на време, труд и вода според нуждите на всеки фермер .

Фермерите по цял свят, които търсят увеличение на добавената стойност, намаляване на риска и високи добиви, разчитат на Lindsay.

В допълнение към индивидуалните системи за специфичните ви потребности се предлагат:

  • Обучение;
  • Възможности за дългосрочно сътрудничество;
  • Складови наличности на резервни части;
  • Програми за обслужване;

Добиви: максимални

Равномерното поливане и третиране с химикали и торове водят до повишаване на добивите, растежа и качеството на селскостопанските култури. Напоителната система Zimmatic® на Lindsay осигурява правилно третиране на всеки участък от полето през целия селскостопански сезон, дори и за тези участъци, които в момента не се използват максимално. Само Lindsay предлага FieldNET® – първото индустриално безжично. Интернет решение за дистанционно управление на кръгови напоителни системи.

Енергия, вода, труд и време: спестени

В сравнение с други методи за напояване системата Lindsay ще ви помогне да увеличите добивите от посевите, докато използвате по-малко енергия, вода, труд и време. Гъвкавите и интуитивни системи за управление на напояването на Lindsay осигуряват лесно планиране и експлоатация, а възможностите за дистанционно управление през Интернет предлагат цялостен мониторинг и управление. Системата Zimmatic е автоматизирана, така че не се налага никой да мести тръби или да отваря и затваря кранове. На практика за поливането не се изисква никакъв труд. Освен това са на разположение и възможности за дистанционно управление и мониторинг. Няма запушване на колектори, нито обслужване на филтри — изисква се само водовземане с предпазна решетка.

Тъй като водата и химикалите се внасят равномерно, кръговата или фронталната система намаляват загубите на вода, особено в сравнение с напояването чрез заливане. Системата Zimmatic осигурява равномерно и точно поливане по цялото поле (Фигура A), а не изобилие от вода в единия му край и недостиг в другия (Фигура B).

Поливане: прецизно

От решаващо значение за получаването на максимални добиви е поливането с необходимото количество вода за вашите посеви в правилния момент от времето. Но също така е важна и равномерността на напояването. Напоителните системи Zimmatic са рентабилно решение за намаляване на рисковете, възникващи при засушаване.

Престой: минимален

Напоителните системи на Lindsay са разработени и конструирани съобразно спецификата на селскостопанската експлоатация. Те са произведени от висококачествени компоненти, осигуряващи отличната им работа сезон след сезон.

Помощ: оторизирана

Екипът на Агроконсул-Машини ЕООД - в качеството си на оторизирани и ексклузивен за България дилър, е обучен да ви помогне при избора, да монтира и обслужва цялата гама от напоителни системи.