Фуражни миксери

 

Фуражораздаващите миксери са предназначени за приготвяне, транспортиране и дозиране на груб и концентриран фураж директно до мястото на хранене на животните. Фирма Metal-Fach има в своето портфолио няколко от този тип превозни средства диверсифицирани от гледна точка на капацитета.