Машини за обработка на лозя

  • Машини за контурна резитба на лозя
    Това са машини, които се монтират на предната част на трактора, работят посредством хидравлично захранване и са снабдени с един или повече режещи елемента. Могат да се използват в лозарството, както за подрязване на лозята, така и за техните издънки, които могат да повредят дървото, нормалния му естествен растеж и последващото му плодообразуване.

 

  • Машини за премахване на листа
    Това са машини, които се монтират на предната част на трактора и работят посредством хидравлично захранване. Оборудвани са с вентилатор засмукващ листата, както и с набор от валяци, които премахват аспирираните листа. Възможен е монтаж на преден режещ елемент, за още по-осезателно намаляне на растителността. Чрез премахване на базалната листна маса се подобрява микроклимата в клонистата част, увеличава се проникването на светлина и се подобрява циркулацията на въздуха.

 

  • Машини за зимно подрязвяне на лозята
    Тези машини се използват за зимна резитба на лозята, като целта им е да се премахнат всички стари и увредени клони. Машините се монтират на предната част на трактора и работят посредством хидравлично захранване.