Машини за увиване на рулонни бали, Модел Z552 и Z560

Машини, работещи в стационарен режим задвижвани хидравлично:

Модел Z552 и  Z560

  • Диаметър на увиваните бали: 1000×1200 мм.;
  • Ширина на фолиото: от 500 до 500/750 мм.;
  • Време на увиване на балите: от около 1,3/2 мин. До 2 мин;
  • Закрепване на трактора: 3-точково.