Торохранилища - PERMASTROE

ПиС Системи предлага торохранилища на фирма PERMASTROE

Компания PERMASTORE е основана преди повече от 50 години в Англия. Премиум качеството и специалната  технологията на изработката на антикорозионното покритие са ключ към успеха благодарение на което в света има изградени над 300,000 бр. съдове за съхранение в различни сфери на приложение.

Металните сглобяеми торохранилища са изработени от антикорозионно покритие на принципа glass-fused- tosteal с широка гама от обеми, височини и диаметри от 3 – 50 000 м3.

Обхват на приложение:

 • питейна вода
 • отпадъчни води
 • анаеробни ферментатори и биогаз инсталации
 • индустриални води
 • технологични води
 • съхранение на насипни материали.
 • течна фекална маса от животновъдни ферми
 • Минна индустрия
 • Биогорива

Обхават на приложение за следните покрития:

 • ECOFUSION® - Животновъдство – съхранение на фекална маса.
 • ISOFUSION® V700 – вода за комунални нужди , пожарна отбрана и питейна.
 • HVISOFUSION® - вода от пречиствателни станции.
 • TRIFUSION® - индустриални отпадъчни води, ферментатори и биогаз инсталации.
 • TRIFUSION® Plus - агресивнииндустриални отпадъчни води, ферментатори и биогаз инсталации