Сепаратори - Fan Separator

Компанията FanSeparatorе основан през Август 1986 г. във Вестфалия – Германия.

Компанията произвежда световно признати сепаратори за отделяне на твърда и течна фракция и решени за  механично и химично-физично третиране на отпадни продукти. Като пионер в тази област през 2005 г. компанията представя революционна разработка BRU/BeddingRecoveryUnit/ за оползотворяване на оборски тор oт говеда като повторното му използване в леглата на кравите.

Гамата на произвежданите продукти е широка и обхваща много сфери на дейност като хранително вкусова, производство на хартия, пулп и МДФ индустрия. Отпадни води от кланици, животновъдни ферми и био газ инсталации.

Днес компанията е от световен мащаб и оперира на пет континента в повече от 80 страни по цял свят.

Помпите за гъсти течности и миксери на фирма Fanseparator за изключително здрави и надеждни с мощност от 4- 15 кВ.

Пресов шнеков сепаратор Fanseparator - Германия

Излючително здрав и надежден сепаратор благодарение на който се редуцира обема на торохранилището за течна фракция, нисък разход за ел. енергия. Широка гама от модели и пропускливост от 15-100 м3/ч. Обхват на приложение в животновъден сектор и индустрия.