Термо Аерозолен метод за дезинфекция на сгради

  • възможност за приложение на формалин и ветеринарно-медицински дезинфектанти
  • намален разход на препарати
  • пълна обработка на сградите
  • екологичен метод