Подово отглеждане на патици, пуйки, бройлери и кокошки - носачки

Фирма Tigsa испанска фирма с повече от 40 години опит в бранша за автоматизирани хранителни и поителни системи за пилета бройлери и свине. Обхават на дейност включва хранилки за пуйки, патици, пернат дивеч отглеждан в стопанства, бройлери от  първи ден до края на угоителният период напълно автоматизирана система за хранене с равномерно разпределение на фуража

  • висока ефективност с минимално обслужване
  • гарантиран достъп до чиста вода за пиене от птиците
  • система за автоматично събиране и транспорт на яйцата