Иглени брани

Технически характеристики:

Тип: прикачни,  хидравлично сгъваеми

Работни широчини(м): 9, 15, 21 и 24

Препоръчителна работна скорост(км/ч): 10 - 20

Дълбочина на обработка(см): 3 - 10

Работни органи: 75, 125, 175 и 200

Маса(кг): 5000, 5840, 7080 и 8000

Необходима мощност на трактора(кс): 120/160 – 250/300