Прикачни торачки

Широчина на разпръскване(м): 14 - 24

Обороти на ВОМ(об/мин): 540

Обем на бункера(кг / м3): 2100 / 2,1

Маса(кг): 860

Производителност(Ха/час): 16

Работна скорост(км/час): max. 15

Транспортна скорост(км/час): max. 20

Габаритни размери(мм): 2800/2300/2300

Покривало