Свинеферма в град Ямбол, централна България

Свинеферма с капацитет 500 майки разположена в пет производствени сгради. Оборудвана с напъпно автоматизирана система за хранене , поене и вентилация.