FieldNET ADVISOR

ЕДИННА ИНТЕГРИРАНА ПЛАТФОРМА

Умния съветник за вашата пивотна или фронтална система, която ще ви напътства:

  • КОГА
  • КЪДЕ
  • КОЛКО

Да поливате, отчитайки вида и типа на засятата култура, влажността и типа на почвата, количеството валежи, вегетационния период на насаждението, като Ви спестява

  • средства и време
  • вдъхва сигурност и спокойствие.