Панел за управление

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ
В зависимост от нуждите ви всеки
интуитивен панел за управление
предлага различни нива на контрол,
възможности и мониторинг: BASIC, VISION или BOSS

ПАНЕЛ BASIC: ПРОСТ, НАДЕЖДЕН И ИКОНОМИЧЕН

Разположен в здрав, водоустойчив шкаф, панел BASIC осигурява лесна и надеждна работа и при най-тежките условия.

 • Светодиодни системни индикатори ви напътстват при пускането и осигуряват незабавна информация.
 • Лесно пускане, промяна на посоката, пускане/спиране на водата чрез интуитивното управление на помпите и на посоката на движение.
 • Полупроводников таймер прецизно контролира скоростта.
 • Лесен за отчитане волтметър предоставя информация за захранването в реално време.

Възможности на панел BASIC 

 • Автоматично изключване
 • Автоматичен реверс
 • Автоматично възстановяване на захранването
 • Изключване при ниска температура
 • Интерфейс за допълнително оборудване
 • Магнитен водомер за по-широки възможности и по-добро съответствие със законовите разпоредби.

 

ПАНЕЛ VISION: УДОБЕН, С ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ

Панелът за управление VISION осигурява цялата ви нужна информация с един поглед и има всички най-съвременни функции, с които напояването да бъде лесно и ефективно.

 • Зона на видимост — показва границите на вашата кръгова система, местоположението й и близостта до края или спирането.
 • Отчет за състоянието — информационният екран улеснява максимално много управлението.
 • Индикатори на състоянието — показват работното състояние на системата ви.
 • Функционален контрол — Спиране на системата, промяна на посоката, управление на подаването на вода и на допълнителното оборудване, програмируемо спиране.
 • Бутони за навигация — Лесна навигация в менютата с интерфейс подобен на мобилен телефон или дистанционно. Допълнителни предимства
 • Пести време и труд като намалява пътуванията до полето
 • Информационните екрани за състоянието намаляват времето за престой и сервизно обслужване.
 • Многоезичен интерфейс и различни мерни системи.
 • Модулна с възможност за разширяване.

 

ПАНЕЛ BOSS: ИНТЕЛИГЕНТЕН, ИНТУИТИВЕН С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

Модерна система за управление, помагаща да установите точност и повторяемост на позиционирането за прецизен контрол на напояването, внасянето на химикали и други функции от решаващо значение за опазването на ресурсите и повишаване на ефективността.

 • Функцията EZ Plan дава бърз достъп до най-често използвани-те опции за планиране
 • Подаването на вода може да се адаптира към специфичните пот-ребности на културите
 • Интензивността на работата на системата може да се настройва според водозадържащата спо-собност на почвата, намалявайки вероятността от прекомерно по-ливане.
 • Четири допълнителни опции позволяват по-добро управление на въвеждането на химикали, торове и на крайните разпръскватели
 • Опцията планиране позволява индивидуална настройка на поливните програми за множество култури, частично изминаване на кръга, различни почвени условия или неравен терен
 • Функцията самодиагностика разкрива проблеми и свежда до минимум времето на престой
 • В зависимост от употребата панелът FieldBOSS може да ви помогне да пестите енергия, да минимизирате излужването и намалявате разходите за химикали и труд