Варианти за гуми и пръскачки

Варианти за гуми

Ще подберем заедно с вас системата, съответстваща на изискванията на почвата и вида на селскостопанските култури.

Варианти за пръскачки

  

Ще Ви помогнем при избора на индивидуалните комплекти пръскачки в зависимост от нуждите ви.

  • Капкови
  • Разклонени
  • Задни полупръскачки
  • Пръскачки с въртяща се струя
  • Пръскачки с фиксирана струя
  • LEPA пръскачки
  • Регулатори на налягане
  • Крайни разпръскватели