Формовани (лети) отвори

Вместо да залагаме на заварени отвори, които с времето започват да пропускат вода, системите Zimmatic са снабдени с отвори на пръскачките във вид на неразривна част от тръбопровода, с точно изработени резби за осигуряване на водонепропускливост. Формованите отвори на Zimmatic имат гаранция от 20 години.