Стабилизиращи напречници

Кръстосани напречници свързват всяка секция със следващата кула като поглъщат натоварването на усукване при работа на неравен терен.