Здрава конструкция на въртящата стойка

Самата стойка се състои от горещо поцинковани стоманени опори с диаметър 6.4 mm и здрави напречници с диаметър 4.8 mm, които формират стабилна основа дори за най-дългите системи.