Торохранилища - Лагуни CENOTECH

Предлагаме вкопани и полу-вкопани от Cenotech – Германия, за съхранение на оборски тор.