Охлаждащи системи тип „водна стена“

(Padcooling) се използват в случаите когато помещенията се нуждаят от голямо количество охладен въздух.

  • Различни дебелини на охлаждащия модул (10 или 15 см.)
  • Галванизирана носеща рамка
  • Стоманени болтове за монтаж
  • вкл. подкачваща помпа с резервоар за вода
  • скорост на преминаване на въздуха – 1,5-1,8 м/сек.
  • ниска консумация на вода и ел. енергия