Поддържащо рамо

Поддържащото рамо е монтирано на машината с цел по-лесно боравене и позициониране на смукателната тръба.