TELLARINI

Сериите самозапълващи моторно-задвижвани помпи с електрозахранване с постоянен ток (12 волта) или променлив ток (220 волта) решават проблема за пренос на течности, при наличие на акумулатори като източник на захранване от генератор.

Обособената структура на помпеното тяло предотвратява контакт м/у течността и двигателя, предпазвайки от екскудации (отделяне).