Вертикални зърносушилни от LAW-MAROT, Франция

 • Висококачествени
 • Енергийно ефективни
 • Икономични
 • Безопасни
 • Индиректно нагряване, което позволява сушене на маслодайни култури
 • Филтрация за минимална запрашеност, което ги прави подходящи за употреба в населени райони
 • Вертикалните зърносушилни се предлагат с производителност при функция „Сушене и Охлаждане“  от 150 до 1250 тон%/час (пшеница)
 • Видове гориво – дизел, природен газ (метан) и пропан-бутан.

Технически характеристики

Стандартното оборудване на сушилните MAROT включва:

 • Вентилатори за изхвърляне на отработения въздух през вертикален изход, оборудван с устройство за контрол на дебита
 • Система за следене на нивото
 • Колона за сушене включваща: различен брой секции (в зависимост от модела); няколко от тези секции могат да бъдат използвани за охлаждане на зърното (в зависимост от модела), чрез отваряне или затваряне на специфични клапи и врати
 • Една камера за отработен въздух
 • Една камера за горещ въздух от панели с двойна фиберглас изолация
 • Една камера за горещ въздух за разпределяне до секциите
 • Комплект за регулиране силата на топлината чрез двойна скорост на горелката
 • Един стандартен шкаф за управление, съдържащ:
 • 1 PLC за контрол на вентилацията и мониторинг; горелка (компресор) пневматичен аспиратор с регулиране пропорционалния поток на зърното, за гарантирано сушене, независимо от първоначалното съдържание на влага; устройство за безопасност от горещия въздух; ниво на зърно; ръчен контрол.
 • дигитален контрол и диплей с настройка за съхранение и алармени функции.
 • Намаляване на емисиите на прах, чрез система с въздушна клапа (Опция) и филтриране, чрез ротационен вакуум с филтър против запушване (опция).
 • Вграден предварителен филтър (опция).

 

Технически данни

Партньори

Меню