Сертификати

През годините „Агроконсулт“  ЕООД е отличен с призове за изключителни постижения в продажбата на силози с марката GSI.

Удостоверение от „Камарата на Строителите” за извършване на строежи от I-ва група, втора до пета категория № 008255.

Удостоверение от „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ за пълна проектантска правоспособност № 02475

Партньори

Меню