Птицевъдство

Подово отглеждане на патици, пуйки, бройлери и кокошки - носачки

Фирма Tigsa e испанска фирма с повече от 40 години опит в бранша за автоматизирани хранителни и поителни системи за пилета бройлери и свине. Обхават на дейност включва хранилки за пуйки, патици, пернат дивеч отглеждан в стопанства, бройлери от  първи ден до края на угоителният период напълно автоматизирана система за хранене с равномерно разпределение на фуража

 • висока ефективност с минимално обслужване
 • гарантиран достъп до чиста вода за пиене от птиците
 • система за автоматично събиране и транспорт на яйцата

 

Клетъчно отглеждане на подрастващипилета и кокошки-носачки

Фирма Hellmann е основана през 1968 г. от инженер Вили Хелман. В онези дни фокуса на компанията е бил изцяло насочен към Германският пазар. Регионалните успехи в следствие на здравината на клетките и добрите инженерни решение бързо печелят интерес и в останалата част на Германия.

Така през 1972 г. фирмата започва и своят износ на страни от цяла Европа.  През 2001 г. г-н Марцелиус Хелман застава на чело на компанията и в днешни дни фирмата има много добре развита глобална дилърска мрежа в цял свят.

Клетъчните батерии за отглеждане на кокошки носачки, клетки за подрастващи птици, система за събиране на яйцата и т.н с марката Hellmann вече повече от 45 г са символ на здравина и качество за дълъг период, това се дължи на факта, че всички детайли от оборудването се произвеждат в Германия. 

 • клетките са изработени от специално антикорозионно покритие (цинк/алуминий), подвижни врати със закачалки
 • капацитет на клетката - от 10 бр. до 60 бр. птици.
 • полипропиленова лента за тора
 • място за ровене с пластмасова постилка
 • гнездо Hexperfoс щора на входа
 • пластмасови кацала осигуряващи конфорт на птиците
 • стоманена верижно-планкова лента за хранене
 • нипелна поителна система
 • възможност от 3 до 9 бр. етажа на клетъчните батерии

Партньори

Меню