Оборудване за животновъдни ферми

"П и С Системи" ЕООД – Стара Загора е дъщерна компания на АГРОКОНСУЛТ ЕООД – Стара Загора като предоставя на Българските фермери пълен инженеринг в областта на животновъдството. Фирмата работи повече от 15 години на Български пазар.

Ние можем да ви предложим оптимизиране на управлението и подобряване качеството на работният процес във фермите. Повишаване на рентабилността и намаляване на производствените разходи за единица произведена продукция, посредством осигуряване на оптимални параметри на микроклимат, хранене, поене и конфорт на животните в помещенията.

Проектиране и изпълнение на ферми за отглеждане на говеда, овце, кози, свине и птици (патици, бройлери-угояване и кокошки-носачки). Доставка на технологично оборудване за животновъдството, а също и проектиране, което се извършва от лицензирани проектанти, технолози и конструктори. С изготвените проекти може да се кандидатства за финансиране от ДФ ,, Земеделие" , Български и Европейски фондове, банки и др.

Птицевъдство

При нас ще откриете клетъчни системи за отглеждане на подрастващи пилета и кокошки носачки на фирма Hellmann, също така и оборудване за подово отлеждане на патици, пуйки, бойлери и кокошки-носачки на фирма Tigsa.

Прочети повече

Свиневъдство

Предлагаме цялостно оборудване за свиневъдни ферми на фирма Tigsa. Това включва богата гама от хранилки, преградни елементи, скарови подове, боксове за заплождащи се и кърмещи свине, както и автоматизирани линии за хранене.

Прочети повече

Говедовъдство и овцевъдство

Можете да се сдобиете с иновативни и качествени доилни машини за кравеферми на фирмата SYLCO HELLAS. Предлагаме и автоматизирани системите за изкуствено хранене на фирма Förster-Technik, които са предназначени за нуждите на говедовъдството.

Прочети повече

Отопление, охлаждане и вентилация

Открийте при нас висококачествените системи на фирма Exafan за вентилация, охлаждане и отопление, които са специално разработени за животновъдни сгради. Разчитайте на нас и за консултация спрямо изискванията на Вашият проект.

Прочети повече

Дезинфекция (Термо Аерозолен метод)

Ние предлагаме оборудване на термо аерозолен принцип за дезинфекция на сгради.

Прочети повече

Обработка и съхранение на торова маса

ПиС системи предлага голямо разнообразие от помпи на фирма FAN SEPARATOR, които са предназначени за системи обработка за фекалните маси от фермите. При нас можете да откриете и торохранилища на фирма PERMASTORE.

Прочети повече

Партньори

Меню