История на USM


Херсонски машиностроителен завод (гр. Херсон, Украйна) е единственният в страната специализиран в производството нa комбайни и зърноприбираща техника и има над 125-годишна история. Утвърден е на пазара като производител съчетаващ съвременни технологии с висок професионализъм и отговорен подход към разработването на продуктите.

Белоцерковмаз (гр. Бела церква) от друга страна е лидер в разработването и производството на почвообработваща и фуражна техника, с история която може да се проследи повече от 165 години назад. Всички продукти на компанията са съобразени с последните изисквания за енергоспестяващи и екологосъобразни земеделски технологии.

Продукцията и на двата завода е ориентирана не само към вътрешния пазар но и за износ като от години са надежден доставчик на земеделска техника за Русия, Полша, Унгария, България, Сърбия, Черна гора и др. Високото качество на селскостопанските машини се демонстрира от множество медали и дипломи, получени от предприятието на престижни изложения. През 2008 Международната академия на рейтинговите технологии "Golden Fortuna" връчи продуктите на Херсон машиностроене с диплом за качество "универсално качество" в номинацията "лидери на машиностроителната индустрия на Украйна".

Ключов фактор за успеха на предприятието е постоянният контрол на качеството на продукцията на всички етапи от производството - от суровината до теста на готовите машини. Ето защо всеки купувач може да бъде сигурен за надеждността и високо качество на закупените продукти.