История на LINDSAY Corporation

През 1950 Пол Зимерер открива фирма за земеделско оборудване.

1960 е годината, в която синовете му проектират и изграждат първия Zimmatic централен пивот.

През 1970 Zimmatic въвеждат системи, съставени от дълги секции, благодарение на които 10-те кули биват заменени със 7, посредством тази подмяна дирите на гумите биват ограничени и се спестяват значителни разходи.

1980 - Структурно усъвършенстване на централните пивоти Zimmatic.

1990 - Въвеждането на контролни панели AIMS (автоматизирано управление за напояване), позволяващо на фермерите точно да програмират необходимото количество вода, торове и химикали, с което се избягват и многократните посещения на полето.

2000 - Въвеждат се нови технологии:

  • Ъглови системи
  • FieldNet
  • Напояване при променлив дебит

2001 - Напоителните системи Perrot биват присъединени към компанията, последвано от преструктурирането й под името Линдзи Европа.

2002 - Присъединяване на Линдзи Бразилия. Създаване на Линдзи Южна Африка.

2005 - Начало на дейност в Китай.

След 2006 – сферите на дейност на Линдзи значително се увеличават - под нейното крило вече са и компании като Barrier Systems, Watertronics, Rail Structures & Signals, Digitec, Precision Irrigation, IRZ Consulting и ezWireless