Метални конструкции

 

За изграждането на една зърнобаза са необходими множество метални конструкции. За да затворим цикъла и да Ви спестим време и усилия, ние сами ги произвеждаме. Разполагаме с необходимите специалисти,  машини и оборудване, за да произведем и монтираме множество стандартни и нестандартни метални конструкции, необходими за изграждането на Вашата база за съхранение на зърно, такива са:

  • Елеваторни кули
  • Пасарелни пътеки
  • Носещи конструкции за експедиционни сектори
  • Носещи конструкции за почистващи машини
  • Опори
  • Жерета и други