Специализирана земеделска техника

Компания Metal-Fach е създадена от Яцек Кухаревич през 1989 година, който стартира производство на отоплителни уреди предназначени за горене на биомаса. Фирмата търпи динамично развитие след 2002 г., реално откогато става собственик на компания SPOMASZ. Днес, със седалище в гр. Сокулка, ул. Кресова 62, в северо-източната част на Полша Metal-Fach тя е един от водещите производители на земеделска техника.

Площта на завода е 16,5 хектара, в това число 4,3 хектара покрити площи. През последните 12 години активността на Metal-Fach в сферата на земеделските машини е значителна: въвеждат широка гама продукти - от преси до силажорезачки, едноосни и двуосни ремаркета, платформи за бали и тороразпръскващи ремаркета.