За нас

АГРОКОНСУЛТ” ЕООД, Стара Загора предоставя инженерни решения за сигурно и ефикасно съхранение, управление и обработка на зърнени култури.

През годините, поради спецификата на селското-стопанство в България, компанията е принудена да разнообрази предлаганите услуги, които да гарантират нейната стабилност и растеж. „АГРОКОНСУЛТ“ ЕООД се ангажира да предостави на своите клиенти най-качественото селскостопанско оборудване, на конкурентни цени, осигурявайки изключителни нива на обслужване.

В същото време, целта ни е да увеличим нашият дял на Българския селско-стопански пазар и да продължим да разширяваме гамата от предлагано оборудване.

  Важни моменти в нашата история

  • 1996 – Създаване на „АГРОКОНСУЛТ” ЕООД, Стара Загора с основна дейност консултации в сферата на селското-стопанство. 
   Едноличен собственик е Красимир Станев.
  • 1998 – Компанията става официален представител за България на Grain Systems International, САЩ.
  • 2002 – Стартиране на партньорството с CROCUS (Дания), Schmidt-Seeger (Германия) и Silesfor (Италия).
  • 2003 – АГРОКОНСУЛТ навлиза в нови сегменти чрез лансиране на Българския пазар на полските трактори Crystal и прикачен инвентар на Unia Group (Полша), Meprozet (Полша), Metal-Fach (Полша), и Faresin (Италия).
  • 2003 – Учредяване на дъщерната фирма „П и С Ситеми” ЕООД, която предлага проектиране, доставка и монтаж на оборудване и съоръжения за животновъдството.
  • 2005 – Компанията купува и преустройва част от бившия Ремонтно-Тракторен завод в гр. Нова Загора. Създаване на собствена база за доокомплектовка и производство на оборудване за зърнобази.
  • 2007 – Пускане в експлоатация на линия за производство на сандвич панели от EPS и каменно-минерална вата.
  • 2008 – АГРОКОНСУЛТ стартира официално сътрудничество с Lindsay Manufacturing, САЩ.
  • 2009 – Получаване на удостоверение от „Камарата на Строителите” за извършване на строежи от I-ва група, втора до пета категория: № 008255.
  • 2010 –Агроконсулт става ексклузивен представител на турската корпорацияHattat Tarim, проидзвеждаща трактори Hattat и Valtra
  • 2012 – Компанията открива офис в Кения, Африка
  • 2016 – Учредяване на фирма „Агроконсулт - Машини” ЕООД, с основна дейност продажба на нови трактори и земеделска техника, проектиране, доставка и монтаж на поливни системи, сервизно обслужване.